Noticia

El Levante UD aprova la totalitat dels punts de l'orde del dia de la seua Junta General d'Accionistes

El Levante UD ha aprovat per una àmplia majoria els punts de l'orde del dia de la Junta General Ordinària d'Accionistes que s'ha celebrat esta mateixa vesprada en la Sala d'actes del Centre Cultural Bancaixa.

De les 124.815 accions de què es compon la societat, han estat presents o degudament representades 98.019 accions.

PRIMER.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, i Memòria). Informe de Gestió i Informe d'Auditoria i Proposta d'Aplicació de Resultats del “Levante, U.D., Sociedad Anónima Deportiva”, tot això corresponent a l'exercici econòmic de 2.018/2.019, així com la gestió dels seus Administradors.

Resultat de la votació:

SI: 97.784 Vots

NO: 150 Vots

NULS: 106 Vots

SEGON.- Examen i aprovació, en el seu cas, del Pressupost d'Ingressos i Despeses per a l'exercici econòmic de 2019/2020.

Resultat de la votació:

SI: 95.126 Vots

NO: 150 Vots

ABSTENCIONS: 5 Vots

NULS: 41


TERCER.- Modificació de l'article 15 dels Estatuts Socials i, en el seu cas, fixació de la retribució dels Consellers Executius de la Societat.

Resultat de la votació de la modificació dels Estatuts Socials:

SI: 94.931 Vots

NO: 108 Vots

ABSTENCIONS: 118 Vots

NULS: 11

Resultat de la votació de la retribució dels Consellers Executius:

SI: 92.534 Vots

NO: 2.505Vots

ABSTENCIONS: 118 Vots

NULS: 11


QUART.- Nomenament d'auditors.

Resultat de la votació:

SI: 94.422 Vots

NO: 35 Vots

ABSTENCIONS: 243 Vots

NULS: 40