Noticia

El Levante UD aprova la totalitat dels punts de l'orde del dia de la seua Junta General d'Accionistes 2017

Atención, la fecha de publicación de esta noticia es: 18/12/2017 21:50h.

El Levante UD ha aprovat per una àmplia majoria els punts de l'orde del dia de la Junta General Ordinària d'Accionistes que s'ha celebrat esta mateixa vesprada-nit en el Gran Saló de l'hotel NH Center.

De les 124.815 accions de què es compon la societat, han estat presents o degudament representades 104.059 accions.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

SI: 102.143 Vots

NO: 33 Vots

ABSTENCIONS: 987 Vots

SEGON.- Examen i aprovació, si és el cas, del Pressupost d'Ingressos i Gastos per a l'exercici econòmic de 2017/2018.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

SI: 102.037 Vots

NO: 33 Vots

ABSTENCIONS: 987 Vots

TERCER.- Aprovació de l'acta i, si és el cas, designació d'interventors.