Noticia

El Levante UD aprova la totalitat dels punts de l'orde del dia de la seua Junta General d'Accionistes 2017

El Levante UD ha aprovat per una àmplia majoria els punts de l'orde del dia de la Junta General Ordinària d'Accionistes que s'ha celebrat esta mateixa vesprada-nit en el Gran Saló de l'hotel NH Center.

De les 124.815 accions de què es compon la societat, han estat presents o degudament representades 104.059 accions.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

SI: 102.143 Vots

NO: 33 Vots

ABSTENCIONS: 987 Vots

SEGON.- Examen i aprovació, si és el cas, del Pressupost d'Ingressos i Gastos per a l'exercici econòmic de 2017/2018.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

SI: 102.037 Vots

NO: 33 Vots

ABSTENCIONS: 987 Vots

TERCER.- Aprovació de l'acta i, si és el cas, designació d'interventors.