Noticia

La Fundació

La Fundació té com a fi la conservació, difusió i promoció dels vessants esportius, cultural i social del Levante Unión Deportiva, Sociedad Anónima Deportiva. Igualment té com a objecte contribuir i fomentar activitats científiques, socials i culturals de qualsevol tipus i forma d'expressió relacionada amb l'esport en general i el futbol en particular, primordialment de l'esport base.

La Fundació Levante UD Cents Anys se centra en el desenrotllament de les polítiques socials del Levante UD i desenvolupa les seues activitats en tres àrees principalment:
-Socials
-Educatives i Formatives
-Esportives

El desenrotllament de l'objecte de la Fundació s'efectuarà a través de les formes d'actuació que en cada moment acorde el seu Patronat, entre elles la tutela i organització del futbol base del Levante UD SAD, Campus nacionals i internacionals, organització de tornejos esportius, participació en l'organització de Màster específics, i en general qualsevol altra que contribuïsca a aconseguir els seus fins.

ORGANIGRAMA

José Manuel Fuertes (Presidente)

Luis Calero (Secretario de la Fundación)

Vicente Herrero (Director Área Social)

Jaime Cañellas (Área Social)

Julia Ortiz (Área Social)

PATRONOS DE LA FUNDACIÓN CENT ANYS DEL LEVANTE UD

PATRONOS INSTITUCIONALES
GENERALITAT VALENCIANA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
CÁMARA DE COMERCIO: Vicente Blasco Infante
FERIA VALENCIA: Luís Martí
UNIVERSIDAD CATÓLICA: José Luís Sánchez García
FFCV: Vicente Muñoz Castelló
DELEGACIÓN DE PEÑAS: Presidente
ASOCIACIÓN DE VETERANOS: Vicente Latorre


POR EL LEVANTE UD
Quico Catalán
Javier Martínez
Paco Fenollosa
José Manuel Fuertes
Ignacio Carbonell
Luís Calero
Miguel Ángel Ruiz
Luís Foix
José Luís López
José Miralles
Víctor Martínez
Ramón Vilar
Pedro Catalán
Tomás Pérez


LIBRE DESIGNACIÓN
Vicente Furió
Ximo Solá
Rafael Ferrando
Miguel Ángel Marín
Juanjo Murria
Salvador Almenar
Jesús Miguel Crespo Flor
Mª Dolores Boluda
Nacho Nebot