Skip to main content
VA

Ètica i Compliment

El Levante Unión Deportiva, S.A.D. està compromés amb tot el que li permeta impulsar la integritat i la transparència com a part de la seua cultura ètica empresarial, amb el clar convenciment que la sostenibilitat global a llarg termini només es pot aconseguir fomentant esta cultura i complint amb la norma. Ens regim en totes les activitats que realitzem sota els més estrictes estàndards d'ètica i amb la màxima integritat. Totes aquelles persones que tinguen relació amb el Club, siga esta laboral o no, siguen Esportistes Professionals o no, estan obligades a desenvolupar les seues activitats seguint els més elevats estàndards ètics, i vetlant en tot moment per la bona reputació del Club.

 

En línia amb els objectius de transparència, el club disposa d'un òrgan intern independent denominat Òrgan de Supervisió i Control, que informa el Consell d'Administració. Este òrgan, amb el seguiment diari pel Departament d'Integritat, és l'encarregat d'implementar, desenvolupar i millorar contínuament el Programa de Compliment Normatiu del Club on es recullen les normes internes i les mesures de vigilància i control, a les quals estan subjectes tots els directius i empleats del club, que ens permeten anar avançant cap a les millors pràctiques. 

 

Este model estableix mesures preventives i controls per a garantir l'estricte compliment tant de la legislació d'aplicació com de totes aquelles normes que el club ha assumit voluntàriament.

 

Bústia o Canal de denúncies específic perquè els socis, afiliats i tercers puguen posar en coneixement de la Societat eventuals incompliments legals, reglamentaris, estatutaris o del Codi ètic, a través del següent correu: cumplimiento@levanteud.es 

Bústia ètica