El naixement del futbol a València

En la primera setmana de setembre de 1909 una concisa nota de premsa publicada en alguns diaris de la ciutat de València confirmava el naixement del Levante com a entitat esportiva vinculada a la pràctica del foot-ball previ pas pel registre de societats. José Ballester es convertia en el primer president d'esta entitat associada a l'univers dels Poblats Marítims. De manera parallela, per les mateixes dates quedava formalitzat el Gimnástico, vinculat al Patronat de la Joventut Obrera. Amador Sanchís era la seua figura visible des de la presidència. Pareixia una quimera aventurar, per aquelles dates, la transcendència i el tremend desenrotllament i impacte que adquiriria esta disciplina des d'un prisma mundial. Amb el pas del temps, el futbol va assaltar les fronteres dels cinc continents per a convertir-se en un fenomen de masses amb un extraordinari seguiment, però el camí va ser complex.

L'epifania del futbol a València està connectada a l'experiència que va suposar l'Exposició Regional de 1909. En aquell estiu la ciutat va disfrutar d'un concurs amb representació de clubs locals i nacionals. El foot-ball es va presentar en societat, encara que la seua pràctica podia rastrejar-se amb anterioritat en el temps. Potser la importància superlativa del Levante F.C. i del Gimnástico, emancipat de la tutela del Patronat de la Joventut Obrera, durant la segona dècada de l'acabat d'inaugurar segle XX va ser la seua decidida aposta pel desenrotllament d'esta disciplina i el seu paper estellar en la vertebració del futbol en la ciutat a través dels organismes que van anar naixent de manera transversal al seu creixement per a garantir la seua pervivència. En el camp de 'La Placheta', en les installacions del Patronat, síties en el Barri de Tendetes en Campanar, en el Camp de 'La Exposición' i més tard en el Camp de 'La Soledad', el futbol va botar per a començar a guanyar adeptes.

Todo empezó en el mes de septiembre de 1909

Podría advertirse que todo comenzó en septiembre de 1909. Las consignas establecidas eran claras. Todos aquellos equipos que quisieran participar en el primer campeonato reglado de la ciudad deberían pasar por el registro de sociedades para adquirir consistencia jurídica. Fue el camino que emprendió el Levante F.C. con José Ballester como presidente. Era un requisito determinante e imprescindible para formar...